Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier erfahren Sie mehr.

Geïnspireerd raken door de natuur is het begin.

 • Vanaf 1 januari 2020
 • Ton
 • CO2 afgevangen door 's werelds kurk eikenbos.

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier erfahren Sie mehr.

Elke handeling heeft gevolgen en die van ons zijn positief voor het klimaat.

Amorim ziet de natuur als startpunt voor een betere toekomst. Daarom voeren we onderzoek uit en maken we vloeren die zorgen voor een betere levenskwaliteit, terwijl we tegelijkertijd het milieu behouden en beschermen. Respect voor de natuur en welbevinden zijn kernwaarden van Amorim. Met onze opvallende negatieve CO2-voetafdruk dragen wij ons steentje bij aan vermindering van de opwarming van de aarde.

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier erfahren Sie mehr.

 • Duurzaam vanuït het hart

 • Groenproductieproces

 • Duurzame producten

Duurzaam vanuit het hart

Ons erfgoed

Jaren terug, in 1870, begon de Corticeira Amorim-groep met zijn activiteiten in de flessen kurkindustrie. We merkten al snel dat het afval dat vrijkwam bij deze productie erg waardevol was, en dat het gebruikt kon worden om andere producten zoals vloeren te produceren.

Amorim Flooring de meest pure vertegenwoordiger van een circulaire economie, waarin afval en gebruikte flessenkurken omgevormd worden tot een waardevol en duurzaam product.

infografia_production_NL.png

Milieu

Kurk oogsten is een milieuvriendelijk proces waarbij geen enkele boom wordt beschadigd. De schors regenereert zichzelf na elke extractie ter voorbereiding op de volgende oogst.

Een geoogste kurkeik neemt 5x meer CO2 op uit de atmosfeer en helpt het broeikaseffect te verminderen.

selos_icones_NL.png

Tijdens het oogsten worden geen bomen gekapt of beschadigd.

Economie

Het Wereldnatuurfonds schat dat meer dan 100.000 mensen economisch afhankelijk zijn van bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan kurk. 

Het oogsten van kurk is een activiteit waarvoor veel ervaring en vaardigheid vereist is, om te voorkomen dat de boom tijdens het proces beschadigt. Daarom is deze activiteit de bestbetaalde baan in de landbouw ter wereld.

ZcJ4RUcg_red.jpg

Sociale Impact

Het is een ambacht waarvoor veel kennis van de bossen en techniekbeheersing vereist zijn. Er zijn vele jaren training voor nodig om deze activiteit volledig onder de knie te krijgen, kennis die van generatie op generatie wordt overgedragen. 

Het oogsten van kurk is een regulier en cyclisch proces dat zorgt voor constante economische activiteit in gebieden waar veel mensen wegtrekken.

XjKeewyT_red.jpg

Het Industriële proces

Het industriële proces

Duurzaamheid richt zich bij Amorim ook op het productieproces, door dit proces groen en duurzaam te maken.

ilustracao_cor_NL.png

4x minder kooldioxide uitstoot dan bij de productie van standaard houten vloeren.

Er wordt niets verspild, alles wordt gebruikt en getransformeerd.

 • green_production_process_black.png

  Hergebruik van afval

  Productie waarbij al het afval en kurkrestanten worden verzameld, vermalen en hergebruikt in het proces dat zorgt voor een lagere uitstoot van kooldioxide.

 • icon-green.png

  Biomassa

  Omdat er bij Amorim niets verloren gaat, wordt zelfs het stof dat in de productielijnen vrijkomt afgezogen en naar silo’s geleid, waarna het als biomassa verbrand wordt om energie op te wekken. 65% van de energie die we in de fabrieken van Amorin gebruiken is afkomstig van de verbranding van kurkstof, een CO2-neutraal proces.

Duurzame Producten

gGmbGLdg_red.jpg

Luchtkwaliteit binnenshuis

Amorim vloeren zorgen voor pure en schonere lucht, voor uzelf en voor uw familie. We zijn er trots op dat we beschikken over verschillende certificaten voor Luchtkwaliteit binnenshuis. Deze tonen aan dat er in Amorim producten geen schadelijke grondstoffen gebruikt worden. Zo maken we de belofte van welzijn in elke ruimte volledig waar.

 • GREENGUARD_UL2818_gold_CMYK_Green_grey.png

  Het Greenguard-certificaat identificeert producten met een lage uitstoot van chemische stoffen, waardoor de luchtkwaliteit van de gebruiksruimte verbetert. Amorim producten zijn bekroond met het GOLD-certificaat dat wordt toegekend aan producten die voldoen aan de allerstrengste certificeringscriteria, waardoor ze geschikt zijn voor ruimtes zoals scholen en zorginstellingen.

 • WZ170621_1 PVC Cork Flooring_grey.png

  TÜV-PROFiCERT is een internationaal certificaat voor de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOC’s) en luchtkwaliteit. Hiermee wordt gecertificeerd dat een product voldoet aan verschillende nationale regels, zoals AgBB (Duitsland), de Belgische VOCregels, de Finse M1, BREEAM, LEED v4 (buiten Noord-Amerika), RAL -UZ 120 en het Oostenrijkse Eco Label (Richtlijn UZ 56). In januari 2018 werd Amorim het eerste vloerenbedrijf dat de hoogste kwalificaties voor TÜV-certificering behaald heeft.

 • Fotolia_37148734_M_V2_grey.png

  Frans certificaat, dat producten classificeert volgens de mate waarin deze VOC’s uitstoten. Amorim producten zijn geclassificeerd op het hoogste niveau (A+).

Milieuprestaties

Respect voor de natuur vormt de kern van ons bestaan. Daarom zorgen we dat al onze processen en producten voldoen aan de strengste normen met betrekking tot milieubescherming, het is gewoon een onderdeel van onze bedrijfscultuur.

 • certifications_01.png

  Een Environmental Product Declaration (EPD) is een evaluatie door een onafhankelijke derde partij waarin milieugegevens van producten gerapporteerd worden op basis van een levenscyclusanalyse. Een product met een EPD geeft de gebruiker de garantie dat aan alle milieu-eisen voldaan wordt.

 • blue_angel_grey.png

  Blue Angel is een vrijwillige certificering waarbij voldaan moet worden aan de strengste milieunormen. Het wordt beschouwd als referentiepunt voor een meer duurzame manier van leven. Blue Angels staat gelijk aan een product (of dienst) dat voldoet aan de strengste milieucriteria. Zo mag een product bijvoorbeeld geen PVC bevatten.

 • green_tag_certified_grey.png

  Global GreenTagCertTM is een onafhankelijk certificering- en kwalificatieprogramma voor groene producten dat erkend wordt in meer dan 70 landen. GreenTag certificeert dat consumenten een product kopen dat geëvalueerd is aan de hand van criteria zoals duurzaamheid, levenscyclus en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Duurzame Gebouwen

Al onze producten dragen punten bij aan onze LEED en BREEAM certificeringen - de Amerikaanse en Europese certificeringen voor duurzame bouw en projecten.

seals_01.png
breeam_grey.png

In 2018 bestond 91% van onze producten voor 64% of meer uit natuurlijke grondstoffen.

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier erfahren Sie mehr.

Verken onze

Duurzame producten

Respect voor de natuur en welbevinden zijn kernwaarden van Amorim. Met onze opvallende negatieve CO2-voetafdruk dragen wij ons steentje bij aan vermindering van de opwarming van de aarde.

Este campo e obrigatorio
Pesquisa